LSP – het Landelijk Schakelpunt – Huisartsenpraktijk Duysens – Biervliet

Huisartsenpraktijk Duysens

Van harte welkom op onze website huisartsenpraktijk Duysens in Biervliet!

Op deze site vindt u 24 uur per dag en zeven dagen per week, de voor u belangrijke informatie.

Wij zijn M.J.M. Duysens en M.M. Duysens-Power. Al meer dan 25 jaar werken wij samen als huisartsen in verschillende praktijken en hebben in die jaren veel ervaring  opgebouwd. Mede door deze ervaring en onze gedrevenheid bent u bij ons in goede handen. Wij geven u graag goede zorg en aandacht, dit staat bij ons voorop.

Huisartsenpraktijk Duysens
Beukelsstraat 29 4521 BE Biervliet

LSP – het Landelijk Schakelpunt

Elektronisch medische gegevens delen

Uw apotheekhoudend huisarts houdt een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt en registreert tevens welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt), zodat een andere zorgverlener deze op kan vragen wanneer dit nodig is.

Bekijk de Voorlichtingsfolder Volgjezorg

Let op: Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming.
U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Wij maken gebruik van het LSP en vragen u daarom om toestemming te geven om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming melden wij uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven. U kunt op 3 manier toestemming geven:
1. Mondeling, bij uw huisarts.
2. U kunt het formulier uitprinten, invullen en inleveren.
3. Online, via www.volgjezorg.nl.

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw Burgerservicenummer welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.

In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.